پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
January 3, 2021  

قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد

تو این قسمت٫ ترجمهٔ کتاب سِیپیِنز تموم میشه.

و هراری چند تا سوال و پیشبینی در مورد آیندهٔ بشر مطرح میکنه.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

December 20, 2020  
December 5, 2020  

قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان

تو قسمت قبل در #ناوکست از پایان گونهٔ انسان امروزی گفتیم. حالا تو این قسمت میخوایم ببینیم که مهندسی ژنتیک چه نقشی تو این ماجرا داره و تا کجا میشه پیشرفت و موجودات زنده رو تغییر داد

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 29, 2020  

قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز

تو قسمتهای قبل در #ناوکست از شادی و شادمانی شنیدیم. حالا تو بخش آخر از این کتاب میریم سراغ مهندسی ژنتیک

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 15, 2020  

قسمت شصت و نُه - خودت رو بشناس

تو قسمت قبل از #ناوکست شنیدیم پژوهشگرانی که تو زمینه شادی و خوشبختی تحقیق می کنند دو دسته هستند، به باور بعضی از محققا شادی شیمیاییه و میشه با دارو تنظیمش کرد، بعضی های دیگه هم اعتقاد دارند که شادی به معنایی که ما برای زندگیهامون قائلیم ربط داره.

تو این قسمت میخوایم ببینیم آیا گزینهٔ سومی هم هست یا نه!

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 3, 2020  

قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی

توی سه قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی صحبت شد، و حالا به معنای زندگی میرسیم

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 1, 2020  

قسمت شصت و هفت - شادیِ شیمیایی

توی دو قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی، روش سنجشِ اون و عواملی که روی شادی مردم تاثیر میگذارن بود، تو این قسمت بازم در مورد شادی و عوامل زیست شیمیایی شادی صحبت می کنیم

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

October 18, 2020  

قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که،

.آیا شادی بیشتر محصول عوامل مادی مثل ثروت، خوراک و سلامته و یا اینکه عوامل درونی و ذهنی هم در شادمانی ما دخیل هستند؟

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

October 4, 2020  

قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که،

.آیا انسان ها نسبت به دورانهای قبل شادتر شدن، و آیا فقط باید شادی آدم ها رو سنجید

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 20, 2020  

قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که،

انسانها چطور به صلح واقعی رسیدن،

و چهار دلیل اصلی برای توضیح این اتفاق ارائه میدیم.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 6, 2020  

قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که

تغییرات خیلی بزرگ تو دوران معاصر، مثل فروپاشی امپراتوری هایِ چند صد ساله، چطور به نسبت با آرامش اتفاق افتاد

#SaveNavid
#SaveNavidAfkari
#اعدام_نکنید
#لغو_فوری_اعدام
#NavidAfkari
#نوید_افکاری

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

August 23, 2020  

قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم کهاین خلاء عاطفی بوجود اومده از تضعیف جوامع محلی و  خونوادهای سنتی با چه چیزی پر میشه.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

August 9, 2020  

قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چرا و چطور بازار و دولتهای امروزی جوامع محلی و خانواده های سنتی رو تضعیف کردن و به افراد استقلال و قدرت بیشتری دادند.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

July 26, 2020  

قسمت شصت - عصرجدید

 تو این قسمت از فصل چهار، به تاثیر انقلاب صنعتی روی زمان، خانواده و جوامع میرسیم.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

July 12, 2020  

قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی

تو این قسمت از فصل چهار، به آیین مصرفگرایی میرسیم.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

June 28, 2020  

قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله

تو این قسمت از فصل چهار، از دیدگاه کشاورزی و دامداری به انقلاب صنعتی نگاه میکنیم و در مورد مسائل اخلاقی صنعتی شدن دامداری و آزمایش روی حیوانات دیگر صحبت میکنیم.

 

لینک به ویدیوی گفتگوی با عرفان خسوری در خصوص ماهیت زیستی و تکاملی انسان

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

June 14, 2020  

قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی

تو این قسمت از فصل چهار، به اهمیت انرژی های غیر فسیلی که در دسترس ما هستند میرسیم.

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

June 6, 2020  

قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ

تو این قسمت از فصل چهار،  به نقش صنعت در توسعهٔ اقتصاد میرسیم، و اینکه چطور موتوربخار باعث شروع انقلاب صنعتی شد.

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

May 24, 2020  

قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چه فجایعی در یک بازار کاملاً آزاد و به نام سرمایه داری صورت گرفته. تمرکز این قسمت روی تجارت برده از آفریقا به آمریکا و همچنین استثمار آفریقایی هاست. 

NavCast.net/support

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

May 10, 2020  

قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که امپراتوری ها، به خصوص امپراتوری بریتانیا، چطور از قدرت نظامی خودش استفاده کرد تا از سرمایه داران بریتانیایی حمایت بکنه.

NavCast.net/support

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

April 26, 2020  

قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها

تو این قسمت از فصل چهار، میخوایم ببینیم چی شد که اسپانیا اعتبارشو از دست داد و بعد چطور شد که به ترتیب امپراتوری هلند، فرانسه و بریتانیا از وسط این ماجراها سر بلند کردن؟.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

April 12, 2020  

قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار

تو این قسمت از فصل چهار، از انقلاب استقلال هُلند و اهمیت سرمایه گذار در کامیابی امپراتوری ها میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

March 29, 2020  

قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد

تو این قسمت از فصل چهار، از پیدایش و تعاریف کاپیتالیسم میگیم.

وبسایتِ پادکستِ دموکراسی در کار:

https://democracydarkar.com/

لینک به هر دو پادکست در کستباکس:

دموکراسی در کار

دموکراسی در کار پلاس

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

March 15, 2020  

قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، تاریخ کاپیتالیسم و سرمایه داری رو شروع میکنیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

March 8, 2020  

قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان

تو این قسمت از فصل چهار، از خوب یا بد بودن استعمارگران میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

March 1, 2020  

قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده

تو این قسمت از فصل چهار، از رمزگشاییِ کتیبه های فراموش شده میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

February 16, 2020  

قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی

تو این قسمت از فصل چهار، از حملهٔ اولین استعمارگرای اروپایی به مردم بومی آمریکا میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

February 1, 2020  

قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی

تو این قسمت از فصل چهار، از اولین گواهی ثبت موجودیت آمریکا میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

January 19, 2020  

قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه

تو این قسمت از فصل چهار، از تفاوت ذهنیت استعماری اروپاییها با امپراتوری های پیشین گفته میشه

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

January 5, 2020  

قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟

تو این قسمت از فصل چهار، از پیشرفت صنعتی اروپا در برابر کشورهای دیگه گفته میشه

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

December 22, 2019  

قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد رابطهٔ تنگاتنگ دانش و امپراتوری‌ها و تاثیر اونها بر گسترش همدیگه گفته میشه.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

December 8, 2019  

قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد محل تامین بودجهٔ دانش گفته میشه

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 24, 2019  

قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش

تو این قسمت از فصل چهار، از پروژه ای گفته میشه که هدفش شکست دادنِ مرگه.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

November 10, 2019  

قسمت چهل - آرمان پیشرفت

تو این قسمت از فصل چهار، داستانهای کهنی که انسان رو از پیشرفت باز میداشتند.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

October 13, 2019  

قسمت سی ونه - دانش تواناییست

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 29, 2019  

قسمت سی و هشت - تعصب علمی

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 15, 2019  

قسمت سی و هفت - اَبلَه

تو این قسمت از فصل چهار، فرق عمدهٔ علم نوین با سنتهای علمی گذشته رو بررسی میکنیم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

September 1, 2019  

قسمت سی و شش - کشف نادانی

این قسمت شروع فصل چهار هست و از این به بعد میخوایم ببینیم که چقدر نادان بودیم و چطور متوجه این بلاهتمون شدیم.

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

August 18, 2019  

ویژهٔ واوکست

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست.

قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که به واژهٔ گاو ربط دارن.

پادکست فارسی واوکست / Vavcast 

------------------------------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

------------------------------------------

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست

Buy Me A Coffee

:ناوکست در

 

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام

 

August 4, 2019  

قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

July 21, 2019  

قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری

تو این قسمت با نگاهی به فصلِ گذشته چرایی و چگونگی اتفاقات تاریخی رو بررسی میکنیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

July 7, 2019  

قسمت سی و سه - نازیسم

.تو این قسمت، به بخش پنجم و آخر از داستان ادیان رسیدیم

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

June 23, 2019  

قسمت سی و دو - پرستش انسان

.تو این قسمت، به بخش چهار از داستان ادیان رسیدیم 

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

June 9, 2019  

قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم 

ساتوری

NavCast.net 

چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

May 26, 2019  

قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم 

Saga ساگا

NavCast.net 

 
May 12, 2019  

قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم 

NavCast.net 

April 28, 2019  

قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

NavCast.net 

April 14, 2019  

قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم 

Radio Marz 

March 31, 2019  

قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم 

NavCast.net 

March 17, 2019  

قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم 

NavCast.net 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App