پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
October 4, 2020  

قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد

October 4, 2020

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که،

.آیا انسان ها نسبت به دورانهای قبل شادتر شدن، و آیا فقط باید شادی آدم ها رو سنجید

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام