پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
September 20, 2020  

قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای

September 20, 2020

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که،

انسانها چطور به صلح واقعی رسیدن،

و چهار دلیل اصلی برای توضیح این اتفاق ارائه میدیم.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام