پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
August 9, 2020  

قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده

August 9, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چرا و چطور بازار و دولتهای امروزی جوامع محلی و خانواده های سنتی رو تضعیف کردن و به افراد استقلال و قدرت بیشتری دادند.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام