پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
January 3, 2021  

قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد

January 3, 2021

تو این قسمت٫ ترجمهٔ کتاب سِیپیِنز تموم میشه.

و هراری چند تا سوال و پیشبینی در مورد آیندهٔ بشر مطرح میکنه.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام