پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
November 29, 2020  

قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز

November 29, 2020

تو قسمتهای قبل در #ناوکست از شادی و شادمانی شنیدیم. حالا تو بخش آخر از این کتاب میریم سراغ مهندسی ژنتیک

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام