پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
April 12, 2020  

قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار

April 12, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، از انقلاب استقلال هُلند و اهمیت سرمایه گذار در کامیابی امپراتوری ها میگیم.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام