پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
May 24, 2020  

قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری

May 24, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چه فجایعی در یک بازار کاملاً آزاد و به نام سرمایه داری صورت گرفته. تمرکز این قسمت روی تجارت برده از آفریقا به آمریکا و همچنین استثمار آفریقایی هاست. 

NavCast.net/support

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام