پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
December 8, 2019  

قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش

December 8, 2019

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد محل تامین بودجهٔ دانش گفته میشه

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام