پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
July 26, 2020  

قسمت شصت - عصرجدید

July 26, 2020

 تو این قسمت از فصل چهار، به تاثیر انقلاب صنعتی روی زمان، خانواده و جوامع میرسیم.

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام