پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
October 18, 2020  

قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی

October 18, 2020

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که،

.آیا شادی بیشتر محصول عوامل مادی مثل ثروت، خوراک و سلامته و یا اینکه عوامل درونی و ذهنی هم در شادمانی ما دخیل هستند؟

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام