پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
November 3, 2020  

قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی

November 3, 2020

توی سه قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی صحبت شد، و حالا به معنای زندگی میرسیم

 

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام