ناوکست / Navcast

ناوکست / Navcast header image 1
October 7, 2018  

قسمت نُه - طوفان بزرگ

October 7, 2018

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

NavCast.net 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک