پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
February 16, 2020  

قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی

February 16, 2020

تو این قسمت از فصل چهار، از حملهٔ اولین استعمارگرای اروپایی به مردم بومی آمریکا میگیم

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام