پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند header image 1
November 24, 2019  

قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش

November 24, 2019

تو این قسمت از فصل چهار، از پروژه ای گفته میشه که هدفش شکست دادنِ مرگه.

NavCast.net 

 

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام